Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
21716771067.7816.10.2017Fénix Bratislava spol. s r.o.J.Zigmundíka 296/692203Vrbové35730854Zuzana Vaslíková
2813316-leklieky1007.5116.10.2017VIDRA A SPOL.s.r.o.Štrkova01196Žilina31589561Ľubomíra Vyšinská
2812276-leklieky11604.9716.10.2017MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Ľubomíra Vyšinská
2171674Odvoz a zneškodnenie NO k.č. 19 01 17400.0016.10.2017FCC Slovensko, s.r.o.Na stanicu 5611009Žilina31318762Zuzana Vaslíková
2813238-leklieky8275.0416.10.2017B.BRAUN MEDICAL s.r.o.Hlučínska831 0Bratislava31350780Pavol Slašťan
2811022-lekzhm442.0013.10.2017JOHNSON- JOHNSON s.r.o.Karadžičova821 0BRATISLAVA31345182Marta Blážičková
2811803-lekzhm526.9213.10.2017MEDITRADE s.r.o.Levočská85101Bratislava17312001Marta Blážičková
217166975.2013.10.2017PROMOS s.r.o.Jantauscha 1592203Vrbové34130730Zuzana Vaslíková
2811191-leklieky259.2013.10.2017MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Pavol Slašťan
2811028-lekšzm5248.8013.10.2017A care,s.r.o.Sládkovičova 1092101PIESTANY35724609Marta Blážičková
2811018-lekzhm1800.8113.10.2017JOHNSON- JOHNSON s.r.o.Karadžičova821 0BRATISLAVA31345182Marta Blážičková
2811799-lekzhm7099.9813.10.2017Mediform,spol.s.r.o.Olšová63700Brno 3749976770Marta Blážičková
2811073-leklieky1419.2313.10.2017UNIPHARMA a.s.Opatovská cesta97201Bojnice31625657Ľubomíra Vyšinská
2171672952.8013.10.2017TransMedica s.r.o. BratislavaBárdošova 3383303Bratislava35843683Zuzana Vaslíková
21716681104.0013.10.2017PROMA REHA Slovakia s. r. o.Zámocká 3081101Bratislava46763686Zuzana Vaslíková
2811025-lekzhm450.0013.10.2017MARTIKAN01802Dolná Maríková22855530Marta Blážičková
2812036-lekšzm31074.1813.10.2017BIOHEM s.r.o.Zlatovská911 0Trenčín31442617Marta Blážičková
2171671592.2013.10.2017MEDIS Nitra, spol. s r.o.Pri Dobrotke 659/8194901Nitra36531774Zuzana Vaslíková
2811017-lekzhm810.0013.10.2017JOHNSON- JOHNSON s.r.o.Karadžičova821 0BRATISLAVA31345182Marta Blážičková
2811337-leklieky3660.9513.10.2017PHAREX S.R.O.Prieložtek03601Martin44073437Ľubomíra Vyšinská