Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
2171681úradné skúšky výťahov-10 kusov1500.0016.10.2017Technická inšpekcia a.s.Trnavská cesta 5682101Bratislava36653004Zuzana Vaslíková
2171682asist.služby pri úrad.skúške výťahov960.0016.10.2017OTIS Výťahy, s.r.o.Rožňavská 283000Bratislava35683929Zuzana Vaslíková
2812767-leklieky1375.0016.10.2017INTEC PHARMA s.r.o.Lamačská cesta81001Bratislava00683264Pavol Slašťan
2813120-lekzhm1774.9916.10.2017Mediform,spol.s.r.o.Olšová63700Brno 3749976770Marta Blážičková
2171680oprava gast. GI8F HQ 190490.0016.10.2017ULTRAMED s.r.o.Š.Moysesa 43196501Žiar nad Hronom36638404Zuzana Vaslíková
2811017-lekzhm810.0013.10.2017JOHNSON- JOHNSON s.r.o.Karadžičova821 0BRATISLAVA31345182Marta Blážičková
2811337-leklieky3660.9513.10.2017PHAREX S.R.O.Prieložtek03601Martin44073437Ľubomíra Vyšinská
21716681104.0013.10.2017PROMA REHA Slovakia s. r. o.Zámocká 3081101Bratislava46763686Zuzana Vaslíková
2171672952.8013.10.2017TransMedica s.r.o. BratislavaBárdošova 3383303Bratislava35843683Zuzana Vaslíková
2811072-leklieky4341.8113.10.2017MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Ľubomíra Vyšinská
2171671592.2013.10.2017MEDIS Nitra, spol. s r.o.Pri Dobrotke 659/8194901Nitra36531774Zuzana Vaslíková
2811022-lekzhm442.0013.10.2017JOHNSON- JOHNSON s.r.o.Karadžičova821 0BRATISLAVA31345182Marta Blážičková
2811803-lekzhm526.9213.10.2017MEDITRADE s.r.o.Levočská85101Bratislava17312001Marta Blážičková
2171667141.6013.10.2017ASKIN Co., spol. s.r.o.Martinská 3182105Bratislava17323100Zuzana Vaslíková
2811191-leklieky259.2013.10.2017MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Pavol Slašťan
2811028-lekšzm5248.8013.10.2017A care,s.r.o.Sládkovičova 1092101PIESTANY35724609Marta Blážičková
217166975.2013.10.2017PROMOS s.r.o.Jantauscha 1592203Vrbové34130730Zuzana Vaslíková
2811018-lekzhm1800.8113.10.2017JOHNSON- JOHNSON s.r.o.Karadžičova821 0BRATISLAVA31345182Marta Blážičková
2811799-lekzhm7099.9813.10.2017Mediform,spol.s.r.o.Olšová63700Brno 3749976770Marta Blážičková
2811073-leklieky1419.2313.10.2017UNIPHARMA a.s.Opatovská cesta97201Bojnice31625657Ľubomíra Vyšinská