Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
2792846-lekdiagnostiká18718.2225.09.2017BECKMAN COULTER SR s.r.o.Digital Park II, Eisnsteinova 23851 0Bratislava35683546Katarína Sidorová
2793159-leklieky308.4025.09.2017FRESENIUS Medical Care s.r.o.Teplická92101Piešťany31412971Ľubomíra Vyšinská
2791960-leklieky10405.8525.09.2017UNIPHARMA a.s.Opatovská cesta97201Bojnice31625657Ľubomíra Vyšinská
2791843-leklieky357.3223.09.2017MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Eva Grozmanová
2790902-lekzhm298.0022.09.2017MEDICAL GROUP SK A.S.Turgenevova040 0Košice31708030Marta Blážičková
2791662-leklieky4702.8122.09.2017B.BRAUN MEDICAL s.r.o.Hlučínska831 0Bratislava31350780Ľubomíra Vyšinská
2171517oprava mraz.a chl.boxu - KHaT344.1622.09.2017TRIGON PLUS s.r.o.Goralská 40/228185101Bratislava31340954Zuzana Vaslíková
2790583-leklieky3575.4522.09.2017MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Ľubomíra Vyšinská
2791249-leklieky1333.0022.09.2017PHAREX S.R.O.Prieložtek03601Martin44073437Ľubomíra Vyšinská
2791081-lekzhm689.1422.09.2017JOHNSON- JOHNSON s.r.o.Karadžičova821 0BRATISLAVA31345182Marta Blážičková
2790702-leklieky11000.0022.09.2017INTERMEDICAL PLUS,a.s.Radlinského94901Nitra50085999Ľubomíra Vyšinská
2791611-lekzhm272.0022.09.2017MARTIKAN01802Dolná Maríková22855530Marta Blážičková
21715151133.2822.09.2017Surgitech s.r.o.Pri suchom mlyne 5881104Bratislava50197975Zuzana Vaslíková
2790545-leklieky504.2022.09.2017Jana Vlachynská
2791092-lekzhm3742.1822.09.2017JOHNSON- JOHNSON s.r.o.Karadžičova821 0BRATISLAVA31345182Marta Blážičková
2790902-lekzhm298.0022.09.2017MEDICAL GROUP SK A.S.Turgenevova04001Košice31708030Marta Blážičková
2790584-leklieky8103.6222.09.2017UNIPHARMA a.s.Opatovská cesta97201Bojnice31625657Ľubomíra Vyšinská
2791609-lekzhm176.0022.09.2017JOHNSON- JOHNSON s.r.o.Karadžičova821 0BRATISLAVA31345182Marta Blážičková
2171514930.3422.09.2017ULTRAMED s.r.o.Š.Moysesa 43196501Žiar nad Hronom36638404Zuzana Vaslíková
2791088-lekzhm210.0122.09.2017JOHNSON- JOHNSON s.r.o.Karadžičova821 0BRATISLAVA31345182Marta Blážičková