Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
4160153440.0030.11.2016SHP a.s. Turcianské TepliceC. armády 11913901Turčianske Teplice31585370Zuzana Vaslíková
216193658.3230.11.2016DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o.Ľ.Podjavorinskej 258005Prešov31676936Zuzana Vaslíková
41601528443.6030.11.2016ACCOM Slovakia s.r.o.Zvolenská cesta 6197405Banská Bystrica31585787Zuzana Vaslíková
2161940949.9930.11.2016Mixxer Medical s.r.o.Kollárova 493601Martin36380725Zuzana Vaslíková
21619291771.2030.11.2016R A D I X spol. s r.o.Kremnička 3697405Banská Bystrica615803Zuzana Vaslíková
21619302340.0030.11.2016MR Diagnostic, s.r.o.Račianska 7283102Bratislava35844825Zuzana Vaslíková
2161938prevozy príslužbových pracovníkov 12/2016340.0030.11.2016Peter Smatana K2-TaxiC.Majerníka 46143601Martin40659313Zuzana Vaslíková
2161933Odhŕňanie snehu z cestných komunikácií, chodníkov 5000.0030.11.2016Vladimír DávidHollého 643601Martin34381490Zuzana Vaslíková
2161924899.0029.11.2016Mixxer Medical s.r.o.Kollárova 493601Martin36380725Zuzana Vaslíková
116007050.0029.11.2016MB TECH BBs.r.o.Zvolenská cesta 3797401Banská Bystrica36622524Zuzana Vaslíková
41601454075.5029.11.2016TURPEK, s.r.o.Na Bystričku 2521/343601Martin45964661Zuzana Vaslíková
41601474736.0029.11.2016BARTOŠEK s. r. o.Štefánikova 8102001Púchov45663203Zuzana Vaslíková
41601495976.0029.11.2016INMEDIA, spol. s r.o.Námestie SNP 1196001Zvolen36019208Zuzana Vaslíková
41601448560.5629.11.2016Fatra TIP, s.r.o.Košúty II. - Priemyselná zóna3601Martin36412741Zuzana Vaslíková
21619221080.0029.11.2016WEGA - MS spol. s r.o.Pálenická 60192221Moravany30998328Zuzana Vaslíková
2161921940.2029.11.2016URBANIX, s.r.o.Dražkovce 3503802Dražkovce46413421Zuzana Vaslíková
21619231058.4029.11.2016Johnson Johnson, s.r.o.Karadžičova 1282108Bratislava31345182Zuzana Vaslíková
41601482025.8029.11.2016INMEDIA, spol. s r.o.Námestie SNP 1196001Zvolen36019208Zuzana Vaslíková
2161920prostriedky na dekontamináciu - CS938.8229.11.2016Fénix Bratislava spol. s r.o.J.Zigmundíka 296/692203Vrbové35730854Zuzana Vaslíková
41601465831.2029.11.2016BARTOŠEK s. r. o.Štefánikova 8102001Púchov45663203Zuzana Vaslíková