Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
2854589-leklieky8349.6601.12.2017MGP, spol.s r.o.Šustekova851 0BRATISLAVA 500684023Pavol Slašťan
2856103-leklieky1032.8001.12.2017MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Ľubomíra Vyšinská
2856999-lekzhm598.7801.12.2017JOHNSON- JOHNSON s.r.o.Karadžičova821 0BRATISLAVA31345182Marta Blážičková
2849088-leklieky1368.1101.12.2017UNIMED spol.s r.o.Oriešková82105Bratislava17312752Ľubomíra Vyšinská
2855628-leklieky8456.9501.12.2017LUMATEC, S.R.O.Hargašova841 0BratislavaPavol Slašťan
2855888-lekdiagnostiká537.8501.12.2017Timed s.r.o.Trnavská cesta82101Bratislava00602175Jana Vlachynská
2856691-leklieky2.1201.12.2017UNIMED spol.s r.o.Oriešková82105Bratislava17312752Ľubomíra Vyšinská
2857411-lekzhm1005.4601.12.2017JOHNSON- JOHNSON s.r.o.Karadžičova821 0BRATISLAVA31345182Marta Blážičková
2171910596.5201.12.2017FIVING Therm, s.r.o.Palugyayho 5503101Liptovský Mikuláš46998560Zuzana Vaslíková
2856122-leklieky1121.6001.12.2017PHAREX S.R.O.Prieložtek03601Martin44073437Ľubomíra Vyšinská
2857265-leklieky9631.9901.12.2017MEDICAL GROUP SK A.S.Turgenevova04001Košice31708030Ľubomíra Vyšinská
41701655784.0030.11.2017CHRIEN, spol. s.r.o.Lieskova cesta 13, P.O.Box 17496001Zvolen36008338Zuzana Vaslíková
41701641648.8530.11.2017INMEDIA, spol. s r.o.Námestie SNP 1196001Zvolen36019208Zuzana Vaslíková
2855637-lekzhm60003.7230.11.2017JOHNSON- JOHNSON s.r.o.Karadžičova821 0BRATISLAVA31345182Katarína Sidorová
2855656-lekšzm93.6030.11.2017UNIMEDICA s.r.o.Šoltésovej81108BRATISLAVA44962983Marta Blážičková
2855701-lekšzm3357.0830.11.2017LOHMANN-RAUSCHER s.r.o.Jarošová83103Bratislava31347827Marta Blážičková
2855652-lekšzm5133.9930.11.2017HARTMANN-RICO s.r.o.Einsteinova85101Bratislava31351361Marta Blážičková
2171898754.7530.11.2017ANTES GM, spol. s r.o.Jilemnického 2591101Trenčín36294781Zuzana Vaslíková
2855670-leklieky8628.6830.11.2017MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Ľubomíra Vyšinská
41701674482.8730.11.2017Fatra TIP, s.r.o.Košúty II. - Priemyselná zóna3601Martin36412741Zuzana Vaslíková