Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
2717676-leklieky1330.2927.06.2017PERFECT DISTRIBUTION a.s.KOCOVCE 24491631KOCOVCE47719150Eva Grozmanová
2171076309.8227.06.2017Messer Medical Home Care SlovaPiešťanská 1291501Nové Mesto nad Váhom46378979Zuzana Vaslíková
2715326-lekšzm966.0026.06.2017MEDITRADE s.r.o.Levočská85101Bratislava17312001Adela Šurláková
2715919-lekdiagnostiká3827.8826.06.2017MEDESA SK s.r.o.Remeselnícka 24831 0Bratislava36822167Katarína Sidorová
2715320-lekzhm25249.9726.06.2017CARDIOSERVICE s.r.o.Plynárenská821 0Bratislava47393939Adela Šurláková
2171069oprava Venar Omega730.0026.06.2017Miroslav Ušiak MEDIVENTLánska 934/231701Považská Bystrica43482848Zuzana Vaslíková
2715688-lekšzm1462.8626.06.2017BIOHEM s.r.o.Zlatovská911 0Trenčín31442617Adela Šurláková
2716545-lekzhm6908.0026.06.2017CEIT Biomedical Engineering,s.Tolstého040 0Košice45329818Marta Blážičková
2171071EKG papier89.7026.06.2017Mária Vidová - MAJAVILyžiarska 3943/492101Piešťany43308007Zuzana Vaslíková
2715470-leklieky2553.3226.06.2017MEDICAL GROUP SK A.S.Turgenevova04001Košice31708030Eva Grozmanová
2715913-lekdiagnostiká17797.6526.06.2017IMMUNOTECH s.r.o.Vlárska830 0BRATISLAVA35683546Katarína Sidorová
2716492-lekzhm1722.0026.06.2017JOHNSON- JOHNSON s.r.o.Karadžičova821 0BRATISLAVA31345182Marta Blážičková
2171073oprava a umiest.detek.CO-Spaľovni400.0026.06.2017ENERGYR s.r.o. Nové Mesto nad Trencianska cesta 1791501Nové Mesto nad Váhom31438458Zuzana Vaslíková
2715325-lekzhm3678.4026.06.2017MEDITRADE s.r.o.Levočská85101Bratislava17312001Adela Šurláková
2171070oprava EKG Amedtec76.0026.06.2017MR Diagnostic, s.r.o.Račianska 7283102Bratislava35844825Zuzana Vaslíková
2715918-lekdiagnostiká6579.0426.06.2017TRANSMEDIC SLOVAKIA,s.r.o.Lazovná97401Banská Bystrica36020982Katarína Sidorová
2715291-lekzhm46672.9926.06.2017Timed s.r.o.Trnavská cesta82101Bratislava00602175Adela Šurláková
2715628-lekdiagnostiká4267.9226.06.2017BAYER S.R.O.Einsteinova 25, Digital Park II851 0Bratislava35759143Katarína Sidorová
2716528-lekzhm425.4826.06.2017CEIT Biomedical Engineering,s.Tolstého040 0Košice45329818Marta Blážičková
2707944-lekdiagnostiká1075.1226.06.2017JK TRADING, spol. s r.o.Mečíkova841 0BRATISLAVA31356656Katarína Sidorová