Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
2161592zhodnotenie odpadu tráva a lístie300.0002.09.2016Brantner Fatra s.r.o.Robotnícka 2003601Martin 31578861Zuzana Vaslíková
2161451kontrola tesností chl. zariadení - Pitevňa101.0002.09.2016Martin SlavkovskýKozmonautov 3917/503601Martin 43603327Zuzana Vaslíková
2161587oprava podlahy na 5/1 296.0002.09.2016BRAMAPO s.r.o. MartinAmbra Pietra 404/3303601Martin 36776785Zuzana Vaslíková
2161441poštové poplatky september 20163000.0031.08.2016Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta č.997599 36631124Zuzana Vaslíková
2161439390.0031.08.2016MEDISYNER SK s.r.o.Royova 992101Piešťany 50002376Zuzana Vaslíková
1160047328.0031.08.2016JMH-TRADE s.r.o.M.R.Štefánika 403601Martin 44317905Zuzana Vaslíková
2161448268.8031.08.2016Mixxer Medical s.r.o.Kollárova 4903601Martin 36380725Zuzana Vaslíková
21614465999.9931.08.2016TIMED s. r.o.Trnavská cesta 11282101Bratislava 00602175Zuzana Vaslíková
2161445sponzor. FP - Liga proti rakovine Onkol. centr.1900.0031.08.2016B.Braun Medical s.r.o.Hlučínska 383103Bratislava 31350780Zuzana Vaslíková
2161440Oprava podlahy na pľúcnom624.6531.08.2016BRAMAPO s.r.o. MartinAmbra Pietra 404/3303601Martin 36776785Zuzana Vaslíková
2161447133.2031.08.2016Fénix Bratislava spol. s r.o.J.Zigmundíka 296/692203Vrbové 35730854Zuzana Vaslíková
21614442116.8031.08.2016NIMAG s.r.o.Apollo Business Center II, Prievozská 4/B82109Bratislava 31337775Zuzana Vaslíková
2161489prehliadka a nastavenie zariadenia EZS na riaditeľ39.8430.08.2016Igor Holík - MARTINALARMVajanského námestie 203601Martin 14189364Zuzana Vaslíková
2161436730.8030.08.2016TransMedica s.r.o. BratislavaBárdošova 3383303Bratislava 35843683Zuzana Vaslíková
2161435spracovanie projekt.dokumentácie PO- pav.4a-príst.605.0030.08.2016Ing. Tomáš Mastiš - MAPROPOVajanského 10/703401Ružomberok 41417313Zuzana Vaslíková
41601064170.1626.08.2016INMEDIA, spol. s r.o.Námestie SNP 1196001Zvolen 36019208Zuzana Vaslíková
41601106887.9026.08.2016INMEDIA, spol. s r.o.Námestie SNP 1196001Zvolen 36019208Zuzana Vaslíková
216143151.8026.08.2016UNOMED spol. s r.o.Zlatovská 221191101Trenčín 00612791Zuzana Vaslíková
4160107640.0026.08.2016SHP a.s. Turcianské TepliceC. armády 119103901Turčianske Teplice 31585370Zuzana Vaslíková
2161428EKG papier697.6126.08.2016BEXTRON s.r.o.Školská 2034/692101Piešťany 44696191Zuzana Vaslíková