Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
2658701-leklieky222.8024.04.2017INTEC PHARMA s.r.o.Lamačská cesta81001Bratislava00683264Ľubica Fuzeková
2170748801.0824.04.2017ULTRAMED s.r.o.Š.Moysesa 43196501Žiar nad Hronom36638404Zuzana Vaslíková
2170739714.0024.04.2017Egamed s.r.o. PieštanyRatnovce 492101Piešťany613606Zuzana Vaslíková
2170729VW Passat MT 936 CT - predné brzdy -výmena302.0024.04.2017Autoservis AJETO, s.r.o.Mokraď 123861Vrútky36429261Zuzana Vaslíková
2657634-lekdiagnostiká19259.5924.04.2017BECKMAN COULTER SR s.r.o.Digital Park II, Eisnsteinova 23851 0Bratislava35683546Katarína Sidorová
2657946-lekšzm14.6724.04.2017HARTMANN-RICO s.r.o.Einsteinova85101Bratislava31351361Ingrid Buranská
2170741508.2024.04.2017BIOFLEX, s.r.o.Borovce 12692209Borovce36260231Zuzana Vaslíková
1170023285.0024.04.2017KUBICOMP s.r.o.Mudroňova 453601Martin36369551Zuzana Vaslíková
2658562-leklieky257.2624.04.2017INTERPHARM Slovakia a.s.Uzbecká821 0Bratislava35789841Jana Vlachynská
2654316-lekdiagnostiká916.4924.04.2017Mikrochem Trade spol. s r.o.Za dráhou902 0Pezinok35948655Katarína Sidorová
21707401197.9624.04.2017Surgitech s.r.o.Pri suchom mlyne 5881104Bratislava50197975Zuzana Vaslíková
2657629-lekdiagnostiká1298.8024.04.2017ECOMEDDlhá ulica 95 P.P.7010 0Žilina 9 Bytčica11943254Katarína Sidorová
2657641-lekdiagnostiká9086.2024.04.2017TRANSMEDIC SLOVAKIA,s.r.o.Lazovná97401Banská Bystrica36020982Katarína Sidorová
2658513-lekdiagnostiká400.0024.04.2017Ecoli s.r.o. BratislavaStudenohorská841 0BRATISLAVA35815906Katarína Sidorová
2658879-lekzhm527.0024.04.2017JOHNSON- JOHNSON s.r.o.Karadžičova821 0BRATISLAVA31345182Ingrid Buranská
2170732oprava op. stolov a odsávačky150.0024.04.2017MEDIOX s.r.o.Horná Streda 6491624Horná Streda31416225Zuzana Vaslíková
2657426-lekzhm7100.0024.04.2017Mediform,spol.s.r.o.Olšová63700Brno 3749976770Ingrid Buranská
2170743492.2724.04.2017R A D I X spol. s r.o.Kremnička 3697405Banská Bystrica615803Zuzana Vaslíková
2170751zrkadlá - KHaT126.0024.04.2017ŠUTOVSKÝ-KOVOMAT, s.r.o.Jilemnického 43601Martin36424846Zuzana Vaslíková
2657636-lekdiagnostiká446.1624.04.2017BAX PHARMA s.r.o.Leškova81104Bratislava 135758481Katarína Sidorová