Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
2655574-lekdiagnostiká1651.1020.04.2017BIOHEM s.r.o.Zlatovská911 0Trenčín31442617Jana Vlachynská
2654665-leklieky10916.8520.04.2017MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Ľubica Fuzeková
2654966-lekšzm430.5020.04.2017FRESENIUS Medical Care s.r.o.Teplická92101Piešťany31412971Ingrid Buranská
2655925-leklieky92.7620.04.2017MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Jana Vlachynská
21707251183.2020.04.2017R A D I X spol. s r.o.Kremnička 3697405Banská Bystrica615803Zuzana Vaslíková
2654822-leklieky8800.0020.04.2017INTERMEDICAL PLUS,a.s.Radlinského94901Nitra50085999Ľubica Fuzeková
2655640-leklieky1010.2020.04.2017PHAREX S.R.O.Prieložtek03601Martin44073437Pavol Slašťan
2654758-leklieky13.9020.04.2017UNIMED spol.s r.o.Oriešková82105Bratislava17312752Ľubica Fuzeková
2655164-leklieky576.0020.04.2017ECOLAB s.r.o.Čajakova81105Bratislava31342213Ľubica Fuzeková
2655936-leklieky30826.0020.04.2017MEDICAL GROUP SK A.S.Turgenevova04001Košice31708030Pavol Slašťan
2654898-lekzhm2900.0020.04.2017A care,s.r.o.Sládkovičova 1092101PIESTANY35724609Adela Šurláková
2655763-lekzhm264.0020.04.2017JOHNSON- JOHNSON s.r.o.Karadžičova821 0BRATISLAVA31345182Marta Blážičková
2170702935.9419.04.2017Drager Slovensko, s.r.o.Radlinského 40a92101Piešťany31439446Zuzana Vaslíková
2170708480.0019.04.2017MEDITRADE spol. s r.o.Levočská 185101Bratislava17312001Zuzana Vaslíková
2170721879.6019.04.2017MEPIS s.r.o.Urbánkova 24001Košice36605751Zuzana Vaslíková
2170695102.0819.04.2017PROMOS s.r.o.Jantauscha 1592203Vrbové34130730Zuzana Vaslíková
2170696526.5019.04.2017BIOFLEX, s.r.o.Borovce 12692209Borovce36260231Zuzana Vaslíková
2170718396.0019.04.2017TransMedica s.r.o. BratislavaBárdošova 3383303Bratislava35843683Zuzana Vaslíková
2653624-leklieky2725.4719.04.2017BAX PHARMA s.r.o.Leškova81104Bratislava 135758481Ľubica Fuzeková
2654319-lekdiagnostiká1409.6519.04.2017MGP, spol.s r.o.Šustekova851 0BRATISLAVA 500684023Katarína Sidorová