Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
2221433Oprava sterilizátora Formomat1140.0002.08.2022BMT s.r.o. PiešťanyPod Párovcami 7271/16592101Piešťany 31444571Zuzana Vaslíková
2221434Oprava videoduodenoskopu9026.1602.08.2022ULTRAMED s.r.o.Š.Moysesa 43196501Žiar nad Hronom 36638404Zuzana Vaslíková
4463793-lekdiagnostiká1573.0002.08.2022CEEMED spol.s r.o.Družstevná017 0Považská Bystrica45730661Janka Kolníková
2221447Oprava káblov 3 ks antidekubitárnych matracov116.2802.08.2022Artspect spol. s r. o.Rybničná 4083106Bratislava 47760265Zuzana Vaslíková
2221445Diagnostika a výmena ložiska na rtg zariadení426.0002.08.2022MEDIXRAY, s.r.oHollého 2392101Piešťany 34109188Zuzana Vaslíková
4463376-leklieky2215.5702.08.2022UNIPHARMA a.s.Opatovská cesta97201Bojnice31625657Katarína Sidorová
4463991-leklieky17219.7402.08.2022MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Katarína Sidorová
2221435123.8402.08.2022ARJO-HUMANIC SK, s.r.o.Školská 42805935Batizovce 36679607Zuzana Vaslíková
222144686.7202.08.2022Turčianská vodárenská spoločnoKuzmányho 2503680Martin 36672084Zuzana Vaslíková
2221436505.5602.08.2022MEDIS Nitra, spol. s r.o.Pri Dobrotke 659/8194901Nitra 36531774Zuzana Vaslíková
2221444Kontrolné meranie na monitorovanie pracoviska270.0002.08.2022INŽINIERSKE SLUŽBY s.r.o. MartČeskoslovenskej armády 303601Martin 45633771Zuzana Vaslíková
4463869-leklieky23003.1102.08.2022MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Katarína Sidorová
2221430Zhotovenie kazetového podhľadu KORLaCHHaK1002.7202.08.2022BLOCO, s.r.o.Hôrky 633/36C03843Kláštor pod Znievom 46292306Zuzana Vaslíková
2221432364.8002.08.2022PROMOS s.r.o.Jantauscha 1592203Vrbové 34130730Zuzana Vaslíková
2221443Oprava anesteziologického prístroja346.0802.08.2022Miroslav Ušiak MEDIVENTLánska 934/2301701Považská Bystrica 43482848Zuzana Vaslíková
4463784-leklieky6911.7502.08.2022MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Katarína Sidorová
2221448Servisná prehliadka úpravne vody125.0002.08.2022AQUATREND, s.r.o.Hričovská 22101001Žilina 36406741Zuzana Vaslíková
4464021-leklieky21743.1002.08.2022BAX PHARMA s.r.o.Leškova81104Bratislava 135758481Katarína Sidorová
22214381490.4002.08.2022Surgitech s.r.o.Pri suchom mlyne 5881104Bratislava 50197975Zuzana Vaslíková
2221440477.4002.08.2022KVANT spol.s.r.o. BratislavaFMFI UK, Mlynská dolina 084248 31398294Zuzana Vaslíková