Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
4468652-leklieky519.2008.08.2022UNIPHARMA a.s.Opatovská cesta97201Bojnice31625657Nina Zimová
4468730-lekzhm226.0008.08.2022B.BRAUN MEDICAL s.r.o.Hlučínska831 0Bratislava31350780Martina Vaňková
4468759-leklieky7247.7008.08.2022BAX PHARMA s.r.o.Leškova81104Bratislava 135758481Nina Zimová
2221479561.6008.08.2022EUROMEDICAL s.r.o. ČRRozýnova 12116900Praha 41192923Zuzana Vaslíková
4468624-leklieky1650.5608.08.2022MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Nina Zimová
4468725-lekzhm5606.6708.08.2022B.BRAUN MEDICAL s.r.o.Hlučínska831 0Bratislava31350780Martina Vaňková
4468749-lekdiagnostiká5648.7008.08.2022BECKMAN COULTER SR s.r.o.Digital Park II, Eisnsteinova 23851 0Bratislava35683546Martina Vaňková
4468185-leklieky41583.0108.08.2022UNIPHARMA a.s.Opatovská cesta97201Bojnice31625657Nina Zimová
4468658-leklieky26512.8008.08.2022MEDICAL GROUP SK A.S.Turgenevova04001Košice31708030Nina Zimová
4468748-lekdiagnostiká5524.4908.08.2022IMMUNOTECH s.r.o.Vlárska830 0BRATISLAVA35683546Martina Vaňková
4468768-leklieky2197.0108.08.2022PHAREX S.R.O.Prieložtek03601Martin44073437Nina Zimová
4467905-lekšzm14.0208.08.2022Timed s.r.o.Trnavská cesta82101Bratislava00602175Janka Kolníková
4468650-leklieky4483.0408.08.2022MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Nina Zimová
4468728-lekzhm6534.0008.08.2022B.BRAUN MEDICAL s.r.o.Hlučínska831 0Bratislava31350780Martina Vaňková
4468751-lekdiagnostiká338.8408.08.2022BIO G, spol. s r.o.Elektrárenská831 0BRATISLAVA34123415Martina Vaňková
4468522-leklieky68878.9608.08.2022MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Nina Zimová
4468723-lekzhm1275.0008.08.2022A3ER s.r.o.Podhorská921 0Banka44 706 944Martina Vaňková
4468749-lekdiagnostiká5648.7008.08.2022IMMUNOTECH s.r.o.Vlárska830 0BRATISLAVA35683546Martina Vaňková
22214801165.1708.08.2022RADIX MEDICAL spol. s r. o.Kremnička 3697405Banská Bystrica 53718879Zuzana Vaslíková
4468173-lekzhm1584.0308.08.2022LAPAROTECH INSTRUMENTS s.r.o.Školní 153425002BRANDÝS N. LABEM25622846Martina Vaňková