Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
2201954spagat, mazlave mydlo313.2008.10.2020JUMICOL s.r.o.Bytčická 891009Žilina36783943Zuzana Vaslíková
3837785-leklieky5837.2708.10.2020UNIPHARMA a.s.Opatovská cesta97201Bojnice31625657Katarína Sidorová
3838708-lekzhm532.0008.10.2020MEDITRADE s.r.o.Levočská85101Bratislava17312001Monika Pavlová
220197072.0008.10.2020ELMED Piešťany, Ing. Miloš LadJánošíková 7392101Piešťany30924146Zuzana Vaslíková
2201986866.1608.10.2020Messer Medical Home Care SlovaPiešťanská 1291501Nové Mesto nad Váhom46378979Zuzana Vaslíková
2201984360.0008.10.2020TIMED, s.r.o.Trnavská cesta 11282101Bratislava602175Zuzana Vaslíková
2201979628.8008.10.2020Beckman Coulter Slovenská repuEinsteinova 23,Digital Park II85101Bratislava35683546Zuzana Vaslíková
3838698-leklieky4095.3208.10.2020MEDICAL GROUP SK A.S.Buzinská040 1Košice-Šaca31708030Katarína Sidorová
2201983987.1208.10.2020MEDIS Nitra, spol. s r.o.Pri Dobrotke 659/8194901Nitra36531774Zuzana Vaslíková
2201985727.7908.10.2020POLYMED medical SK, s.r.o.Zámocká 3081101Bratislava36365785Zuzana Vaslíková
3838852-leklieky7553.9208.10.2020BAX PHARMA s.r.o.Leškova81104Bratislava 135758481Katarína Sidorová
2201962828.0008.10.2020MEDIS Nitra, spol. s r.o.Pri Dobrotke 659/8194901Nitra36531774Zuzana Vaslíková
2201957587.5808.10.2020POLYMED medical SK, s.r.o.Zámocká 3081101Bratislava36365785Zuzana Vaslíková
2201977796.8008.10.2020VITAMED.SK s.r.o.1.mája 4590201Pezinok45487090Zuzana Vaslíková
2201966915.6008.10.2020Drager Slovensko, s.r.o.Radlinského 40a92101Piešťany31439446Zuzana Vaslíková
2201975334.1608.10.2020ASKIN Co., spol. s.r.o.Martinská 3182105Bratislava17323100Zuzana Vaslíková
3838354-leklieky3120.6408.10.2020B.BRAUN MEDICAL s.r.o.Hlučínska831 0Bratislava31350780Katarína Sidorová
3838721-lekzhm6534.0008.10.2020B.BRAUN MEDICAL s.r.o.Hlučínska831 0Bratislava31350780Monika Pavlová
2201981914.4008.10.2020PROMOS s.r.o.Jantauscha 1592203Vrbové34130730Zuzana Vaslíková
2201955xerox A41200.0008.10.2020ŠEVT a.s.Plynárenská 682109Bratislava31331131Zuzana Vaslíková