Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
2201886materiál na údržbu360.5729.09.2020ŠUTOVSKÝ-KOVOMAT, s.r.o.Jilemnického 43601Martin36424846Zuzana Vaslíková
2201888994.0129.09.2020Surgitech s.r.o.Pri suchom mlyne 5881104Bratislava50197975Zuzana Vaslíková
3828419-lekzhm48256.9129.09.2020Timed s.r.o.Trnavská cesta82101Bratislava00602175Janka Kolníková
3828501-lekšzm486.0029.09.2020ARID s.r.o.Júnová83101Bratislava31350836Monika Pavlová
3829013-lekdiagnostiká364.6129.09.2020PENTAGEN, s.r.o.Ke Klínku273 5Horní Bezděkov27865410Katarína Sidorová
3822274-leklieky1081.9829.09.2020PHAREX S.R.O.Prieložtek03601Martin44073437Katarína Sidorová
3828131-leklieky47.1929.09.2020PHAREX S.R.O.Prieložtek03601Martin44073437Katarína Sidorová
3828425-lekzhm6800.0029.09.2020CARDIOSERVICE s.r.o.Plynárenská821 0Bratislava47393939Janka Kolníková
3828929-lekšzm1815.0029.09.2020BIOHEM s.r.o.Zlatovská911 0Trenčín31442617Janka Kolníková
2201887odvetranie strojovne kompresora pod klinikou č.4b.360.2929.09.2020IR - Elektrotechnik, s.r.o.Kollárova 493601Martin36719889Zuzana Vaslíková
3828422-lekzhm28838.3529.09.2020OPERATIVA,medic.spol.s.r.o.Donská84106BratislavaJanka Kolníková
3828709-lekdiagnostiká701.1429.09.2020MGP, spol.s r.o.Šustekova851 0BRATISLAVA 500684023Peter Krupinský
3828466-lekšzm262.9029.09.2020CARDIOSERVICE s.r.o.Plynárenská821 0Bratislava47393939Janka Kolníková
3829009-lekdiagnostiká311.6429.09.2020ROCHE SLOVENSKO, s.r.o.Pribinova811 0Bratislava35887117Katarína Sidorová
3828023-leklieky14296.9129.09.2020MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Katarína Sidorová
3828424-lekzhm9685.0629.09.2020Biomedical Engineering,s.Popradská040 1Košice45329818Janka Kolníková
3828927-lekšzm180.0029.09.2020IMPAX TRADING s.r.o.Dúbravská cesta84236Bratislava17320097Janka Kolníková
3829062-leklieky3123.2529.09.2020UNIPHARMA a.s.Opatovská cesta97201Bojnice31625657Katarína Sidorová
3826540-leklieky8.3629.09.2020MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Katarína Sidorová
3828420-lekzhm966.0029.09.2020MEDITRADE s.r.o.Levočská85101Bratislava17312001Janka Kolníková