Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s/bez DPH *  Dátum zverejnenia 
03.07.2013 201310954 3862-R-2013 InterMedical, spol. s r.o.  36547263 Radlinského 10, 94901 Nitra ŠZM 483.50 03.07.2013 
03.07.2013 201310955 1472538/2013 B.Braun Medical s.r.o.  31350780 Handlovská 19, 85101 Bratislava lieky 89.10 03.07.2013 
03.07.2013 201310956 1481761/2013 PHAREX, s.r.o.  44073437 Prieložtek 1, 03601 Martin lieky 1378.22 03.07.2013 
03.07.2013 201310957 ZL/337/2013 MEDITRADE spol. s r.o.  17312001 Levočská 1, 85101 Bratislava ŠZM 670.00 03.07.2013 
02.07.2013 20132043  HARTMANN - RICO spol. s r.o.  31351361 Einsteinova 24, 85101 Bratislava pampersky midy D k 1937/13 -122.77 02.07.2013 
02.07.2013 20132044 2131071 HARTMANN - RICO spol. s r.o.  31351361 Einsteinova 24, 85101 Bratislava pampersky Km 98.22 02.07.2013 
02.07.2013 20132045 2130933 ŠUTOVSKÝ-KOVOMAT, s.r.o.  36424846 Jilemnického 4, 03601 Martin kovomateriál Vas 1235.21 02.07.2013 
02.07.2013 20132046 2131037 Roche Slovensko, s.r.o.  35887117 Cintorínska 3/A, 81108 Bratislava lampa xenónová Na 1196.46 02.07.2013 
02.07.2013 20132047 2130591 SELVIT, spol. s.r.o.  36370053 Tichá 15A/8560, 01001 Žilina zdravotnícky materiál Na 633.19 02.07.2013 
02.07.2013 20132048 2130753 PHARMA GROUP, a.s.  31320911 SNP 150, 90873 Veľké Leváre zdravotnícky materiál Na 900.00 02.07.2013 
02.07.2013 20132049 21301033 Fénix Bratislava spol. s r.o.  35730854 J.Zigmundíka 296/6, 92203 Vrbové oprava dezinfektora Pat 608.82 02.07.2013 
02.07.2013 20132050 Z40778254 KONE, s.r.o.  31359884 Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava servis 2.Q 2013 Gr 999.97 02.07.2013 
02.07.2013 20132051 Miroslav Ušiak MEDIVENT  43482848 Lánska 934/23, 01701 Považská Bystrica servis zdravotníckej techniky Pat 1329.96 02.07.2013 
02.07.2013 20132052 4130219 TIMED s. r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava potraviny 399.68 02.07.2013 
02.07.2013 20132053 4130194 Igor Caletka  32243065 Lipová 873/12, 02401 Kysucké Nové Mesto potraviny 4821.86 02.07.2013 
02.07.2013 20132054 4130195 Igor Caletka  32243065 Lipová 873/12, 02401 Kysucké Nové Mesto potraviny 1479.22 02.07.2013 
02.07.2013 20132055 S122500213 .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.  31318762 Na stanicu 561, 01009 Žilina zneškodnenie odpadu Vav 624.00 02.07.2013 
02.07.2013 20132056 S122500213 .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.  31318762 Na stanicu 561, 01009 Žilina zneškodnenie odpadu Vav 682.50 02.07.2013 
02.07.2013 20132057 2131016 SEIDL, s.r.o.  36430617 J. Sklenára 15, 01001 Žilina výrub stromov Pr 655.00 02.07.2013 
02.07.2013 20132058 Zmluva zo dňa 22.03.2013 Hvizdák Miroslav, Necpaly  44952112 Necpaly 236, 03812 Necpaly činnosť technika PO Ži 2100.00 02.07.2013 

* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.