Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s/bez DPH *  Dátum zverejnenia 
02.07.2013 20132059 Zmluva zo dňa 22.03.2013 BOZiPo-SK, Martin  36735795 Budovateľov 1/4, 03601 Martin zabezpečenie činnosti RTS Ži 2400.00 02.07.2013 
02.07.2013 20132060 2130968 Dagmar Rovňanová NODAR  10950389 K.Kmeťku 3150/2, 01008 Žilina výroba pečiatok Jav 69.12 02.07.2013 
02.07.2013 20132061 Z2006130 CONA, s.r.o.  31662412 Hutnícka 22, 04001 Košice supervízia CONAPAT 6/2013 OMI 380.18 02.07.2013 
02.07.2013 20132062 Z355/2007 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  30796482 Žellová 2, 82924 Bratislava toxikologické vyšetrenia LPS 82.60 02.07.2013 
02.07.2013 201310855 1472538/2013 B.Braun Medical s.r.o.  31350780 Handlovská 19, 85101 Bratislava lieky 10364.21 02.07.2013 
02.07.2013 201310856 1472625/2013 BAX PHARMA, s.r.o.  35758481 Leškova 8, 81104 Bratislava lieky 7067.85 02.07.2013 
02.07.2013 201310857 1473755/2013 BAX PHARMA, s.r.o.  35758481 Leškova 8, 81104 Bratislava lieky 87.29 02.07.2013 
02.07.2013 201310858 1472620/2013 IMUNA PHARM, a.s.  36473685 Jarková 269/17, 08222 Šarišské Michaľany lieky 831.60 02.07.2013 
02.07.2013 201310859 1472620/2013 IMUNA PHARM, a.s.  36473685 Jarková 269/17, 08222 Šarišské Michaľany lieky 1066.34 02.07.2013 
02.07.2013 201310860 1476899/2013 Intravena s.r.o.  31717802 Levočská 9, 08001 Prešov lieky 261.86 02.07.2013 
02.07.2013 201310861 1476899/2013 Intravena s.r.o.  31717802 Levočská 9, 08001 Prešov lieky 1464.48 02.07.2013 
02.07.2013 201310862 1481455/2013 PHAREX, s.r.o.  44073437 Prieložtek 1, 03601 Martin lieky 251.97 02.07.2013 
02.07.2013 201310863 1466085/2013 1476682/2013 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť  31625657 Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice lieky 100.29 02.07.2013 
02.07.2013 201310864 ZL/310/2013 RAVIKA spol. s r.o.  17321859 Na Revíne 29/D, 83101 Bratislava ŠZM 16886.60 02.07.2013 
02.07.2013 201310865 Z/507/2013 TT Pharma, s.r.o.  44078145 J.Bottu 2, 91701 Trnava ŠZM 27.23 02.07.2013 
02.07.2013 201310866 Z/553/2013 MEDITRADE spol. s r.o.  17312001 Levočská 1, 85101 Bratislava ŠZM 1073.51 02.07.2013 
02.07.2013 201310867 Z/567/2013 Panep s.r.o.  25550250 Brněnská 1246, 66501 ŠZM 2536.79 02.07.2013 
02.07.2013 201310868 Z/416/2013 Panep s.r.o.  25550250 Brněnská 1246, 66501 ŠZM 66.23 02.07.2013 
02.07.2013 201310869 Z/575/2013 B.Braun Medical s.r.o.  31350780 Handlovská 19, 85101 Bratislava ŠZM 93.50 02.07.2013 
02.07.2013 201310870 Z/470/2013 B.Braun Medical s.r.o.  31350780 Handlovská 19, 85101 Bratislava ŠZM 93.50 02.07.2013 

* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.