Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
2775137-leklieky8675.8005.09.2017MEDICAL GROUP SK A.S.Turgenevova04001Košice31708030Ľubomíra Vyšinská
2775972-leklieky4259.8605.09.2017BAX PHARMA s.r.o.Leškova81104Bratislava 135758481Pavol Slašťan
2774894-lekdiagnostiká76.3205.09.2017ČADERSKÝ-ENVITEK spol. s. r. oBednářova619 0Brno60704331Katarína Sidorová
2775805-lekšzm197.3605.09.2017BIOHEM s.r.o.Zlatovská911 0Trenčín31442617Marta Blážičková
2171402Desta - oprava defektu36.0005.09.2017Autoservis AJETO, s.r.o.Mokraď 123861Vrútky36429261Zuzana Vaslíková
2774753-lekdiagnostiká2905.1705.09.2017PHARMIKS Europe s.r.o.Popovičky251 0Popovičky28463471Katarína Sidorová
2775300-lekšzm948.0005.09.2017B.BRAUN MEDICAL s.r.o.Hlučínska831 0Bratislava31350780Marta Blážičková
2775986-leklieky2838.1205.09.2017INTRAVENA s.r.o.P.P.BOX 56, Levočská08001Prešov31717802Pavol Slašťan
2171405kontrolná prehliadka na pac. mon. MEC 1200500.0005.09.2017MEDIS Nitra, spol. s r.o.Pri Dobrotke 659/8194901Nitra36531774Zuzana Vaslíková
2775137-leklieky8675.8005.09.2017MEDICAL GROUP SK A.S.Turgenevova040 0Košice31708030Ľubomíra Vyšinská
2775941-lekdiagnostiká1537.6005.09.2017EUROLAB LAMBDA, a.s.T.Milkina917 0Trnava35869429Katarína Sidorová
2171407Prev.prehl.na oper. m ikroskop Pentero1200.0005.09.2017Carl Zeiss Slovakia, s. r. o.Račianska 12481/77/A83102Bratislava46095969Zuzana Vaslíková
2171406633.0005.09.2017R A D I X spol. s r.o.Kremnička 3697405Banská Bystrica615803Zuzana Vaslíková
2171403Citroen MT 880 BY - serv. prehliadka po 186 tis.km1026.0005.09.2017Autoservis AJETO, s.r.o.Mokraď 123861Vrútky36429261Zuzana Vaslíková
2773617-leklieky2317.1004.09.2017B.BRAUN MEDICAL s.r.o.Hlučínska831 0Bratislava31350780Ľubomíra Vyšinská
2774494-lekzhm3721.0204.09.2017MEDILAS s.r.o.MALINOVA811 0BRATISLAVA31332528Marta Blážičková
2774685-lekšzm1475.0004.09.2017INTERMEDICAL PLUS,a.s.Radlinského94901Nitra50085999Marta Blážičková
2171397343.2004.09.2017MEPIS s.r.o.Urbánkova 24001Košice36605751Zuzana Vaslíková
2774075-lekzhm570.0004.09.2017INTERMEDICAL PLUS,a.s.Radlinského94901Nitra50085999Marta Blážičková
41701241617.0004.09.2017NORMÁL s.r.o.Sučianska cesta 313608Martin31593402Zuzana Vaslíková