Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal zodpovedný referent
2775300-lekšzm948.0005.09.2017B.BRAUN MEDICAL s.r.o.Hlučínska831 0Bratislava31350780Marta Blážičková
2171406633.0005.09.2017R A D I X spol. s r.o.Kremnička 3697405Banská Bystrica615803Zuzana Vaslíková
2775941-lekdiagnostiká1537.6005.09.2017EUROLAB LAMBDA, a.s.T.Milkina917 0Trnava35869429Katarína Sidorová
2171403Citroen MT 880 BY - serv. prehliadka po 186 tis.km1026.0005.09.2017Autoservis AJETO, s.r.o.Mokraď 123861Vrútky36429261Zuzana Vaslíková
2171407Prev.prehl.na oper. m ikroskop Pentero1200.0005.09.2017Carl Zeiss Slovakia, s. r. o.Račianska 12481/77/A83102Bratislava46095969Zuzana Vaslíková
2775137-leklieky8675.8005.09.2017MEDICAL GROUP SK A.S.Turgenevova040 0Košice31708030Ľubomíra Vyšinská
2775714-leklieky91.9005.09.2017Mikrochem Trade spol. s r.o.Za dráhou902 0Pezinok35948655Jana Vlachynská
2776001-leklieky1485.3005.09.2017DCX SPOL.S R.O.Gorkého811 0Bratislava47133694Pavol Slašťan
2171404VW Passat MT 936 CT - príprava vozidla na STK + EK423.0005.09.2017Autoservis AJETO, s.r.o.Mokraď 123861Vrútky36429261Zuzana Vaslíková
2171411oprava Formomat1067.0005.09.2017BMT s.r.o. PiešťanyPod Párovcami 7271/16592101Piešťany31444571Zuzana Vaslíková
2774833-leklieky4379.6405.09.2017MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Ľubomíra Vyšinská
2775981-lekšzm698.4005.09.2017GRANE s.r.oKudlov760-0Zlin47907193Adela Šurláková
2171408brúsenie prep. nožníc498.0005.09.2017Bohuš Pakan, Servis nástrojovBencúrova 3482104Bratislava34718842Zuzana Vaslíková
2775232-lekšzm449.9405.09.2017PERFECT DISTRIBUTION a.s.KOCOVCE 24491631KOCOVCE47719150Marta Blážičková
41701241617.0004.09.2017NORMÁL s.r.o.Sučianska cesta 313608Martin31593402Zuzana Vaslíková
2773619-leklieky31533.6604.09.2017MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Pavol Slašťan
2774574-leklieky399.7604.09.2017A care,s.r.o.Sládkovičova 1092101PIESTANY35724609Pavol Slašťan
2171398666.0004.09.2017BIOFLEX, s.r.o.Borovce 12692209Borovce36260231Zuzana Vaslíková
2171506podanie inzerátu72.0004.09.2017Petit Press, a.s. dívízia týždLazaretská 1281108Bratislava35790253Zuzana Vaslíková
2773616-leklieky1933.1004.09.2017HARTMANN-RICO s.r.o.Einsteinova85101Bratislava31351361Ľubomíra Vyšinská