Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal
2211783Rekonštrukcia bunky ekonomického odboru UNM4882.0330.09.2021SERVIS building, s.r.o.Robotnícka 7029/1A3601Martin51629828Zuzana Vaslíková
4161307-leklieky32132.2430.09.2021BAX PHARMA s.r.o.Leškova81104Bratislava 135758481Nina Zimová
4161704-lekdiagnostiká143.0030.09.2021BECKMAN COULTER SR s.r.o.Digital Park II, Eisnsteinova 23851 0Bratislava35683546Monika Pavlová
2211770obrusovina farebna350.0030.09.2021BRAMAPO s.r.o. MartinAmbra Pietra 404/333601Martin36776785Zuzana Vaslíková
4161153-leklieky1477.3930.09.2021BAX PHARMA s.r.o.Leškova81104Bratislava 135758481Nina Zimová
4161625-lekdiagnostiká4010.6030.09.2021BAYER S.R.O.Einsteinova 25, Digital Park II851 0Bratislava35759143Monika Pavlová
4162002-lekzhm5324.9830.09.2021Mediform,spol.s.r.o.Olšová63700Brno 3749976770Monika Pavlová
42101403979.0030.09.2021INMEDIA, spol. s r.o.Námestie SNP 1196001Zvolen 36019208Zuzana Vaslíková
4210136915.9630.09.2021MED - ART, spol. s r.o.Hornočermánska 494901Nitra 34113924Zuzana Vaslíková
2211785materiál na údržbu995.9430.09.2021ŠUTOVSKÝ-KOVOMAT, s.r.o.Jilemnického 43601Martin36424846Zuzana Vaslíková
4161493-leklieky378.9030.09.2021MEDILAS s.r.o.MALINOVA811 0BRATISLAVA31332528Nina Zimová
4161982-lekšzm531.9830.09.2021CMI s.r.o.TRENČIANSKA82109Bratislava35733853Monika Pavlová
2211782Montáž elektroinštalácie KDCH pav. 441351.4830.09.2021BKL ELEKTRO, s.r.o.Ulica pri Turci 243601Martin36378097Zuzana Vaslíková
4161256-lekšzm2681.7230.09.2021BIOHEM s.r.o.Zlatovská911 0Trenčín31442617Monika Pavlová
4161704-lekdiagnostiká143.0030.09.2021IMMUNOTECH s.r.o.Vlárska830 0BRATISLAVA35683546Monika Pavlová
4162141-leklieky6436.1430.09.2021MED-ART s.r.oMatuškova97401Banská Bystrica34113924Nina Zimová
4159862-lekšzm593.5829.09.2021TT PHARMA s.r.o.NITRIANSKA 44592551ŠINTAVA44078145Janka Kolníková
4160182-lekzhm295.0229.09.2021BAX PHARMA s.r.o.Leškova81104Bratislava 135758481Monika Pavlová
2211773oprava očného tonometra264.0029.09.2021CMI spol. s r.o.Trenčianska 4782109Bratislava35733853Zuzana Vaslíková
4160208-lekzhm5600.0029.09.2021CARDIOSERVICE s.r.o.Plynárenská821 0Bratislava47393939Monika Pavlová