Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s/bez DPH *  Dátum zverejnenia 
03.07.2013 20132082 Zmluva zo dňa 2.1.2001 MEDIK - PRAKTIK, s.r.o.  36359599 P. Mudroňa 494/2, 03601 Martin závodná preventívna starostlivosť OPZ 929.77 03.07.2013 
03.07.2013 20132083 ZoD 272/2007 ATOS IT Solutions and Services s.r.o.  45650276 Einsteinova 11, 85101 Bratislava externé zálohovanie OMI 876.32 03.07.2013 
03.07.2013 20132084 1130054 KUBICOMP s.r.o.  36369551 Mudroňova 45, 03601 Martin oprava výpočtovej techniky OMI 1937.08 03.07.2013 
03.07.2013 20132085 1130054 KUBICOMP s.r.o.  36369551 Mudroňova 45, 03601 Martin LCD monitory, tlačiareň HP OMI 418.51 03.07.2013 
03.07.2013 20132086 Zmluva zo dňa 25.2.2010 Univerzitná nemocnica Martin  00365327 Kollarova 2, 03659 Martin príspevok na stravu zamest. zo SF Ko 26.84 03.07.2013 
03.07.2013 20132087 Zmluva zo dňa 25.2.2010 Univerzitná nemocnica Martin  00365327 Kollarova 2, 03659 Martin príspevok na stravu zamest. zo SF Ko 2982.54 03.07.2013 
03.07.2013 20132088 Zmluva na služby SOFTIP, a.s.  36785512 Business Center Aruba, 92104 Bratislava podpora rozšírená PROFIT OMI 427.20 03.07.2013 
03.07.2013 20132089 Zmluva na služby-podpora SOFTIP, a.s.  36785512 Business Center Aruba, 92104 Bratislava podpora APV OMI 1173.24 03.07.2013 
03.07.2013 20132090 2130937 AMI-EKON s.r.o.  45654387 Kračiny 150/46, 03901 Turčianske Teplice papierové utierky Km 2985.03 03.07.2013 
03.07.2013 20132091 2131134 IURA EDITION, spol. s r.o.  31348262 Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava ASPI cez internet 2.Q 2013 666.96 03.07.2013 
03.07.2013 201310914 Z/555/2013 PHARMA GROUP, a.s.  31320911 SNP 150, 90873 Veľké Leváre ŠZM 588.35 03.07.2013 
03.07.2013 201310915 1479869/2013 IMUNA PHARM, a.s.  36473685 Jarková 269/17, 08222 Šarišské Michaľany lieky 2311.10 03.07.2013 
03.07.2013 201310917 1478430/2013 UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť  31625657 Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice lieky OA 1488.17 03.07.2013 
03.07.2013 201310918 1481606/2013 TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.  36020982 Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica lieky 1802.11 03.07.2013 
03.07.2013 201310919 1478441/2013 InterMedical, spol. s r.o.  36547263 Radlinského 10, 94901 Nitra lieky 9771.74 03.07.2013 
03.07.2013 201310920 1479715/2013 MEDICAL GROUP SK a.s.  31708030 Turgenevova 19, 04001 Košice lieky 309.98 03.07.2013 
03.07.2013 201310921 1479543/2013 MEDICAL GROUP SK a.s.  31708030 Turgenevova 19, 04001 Košice lieky 6501.07 03.07.2013 
03.07.2013 201310922 ZL/317/2013 UNIMEDICA s.r.o.Bratislava  44962983 Šoltésovej 14, 81108 Bratislava ŠZM 844.80 03.07.2013 
03.07.2013 201310923 Z/533/2013 STIRILAB, s.r.o.  35853913 Textilná 23, 03401 Ružomberok ŠZM 786.61 03.07.2013 
03.07.2013 201310924 ZL/319/2013 European Medical Distribution s.r.o.  44378726 Svätoplukova 30, 82108 Bratislava ŠZM 477.60 03.07.2013 

* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.