Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s/bez DPH *  Dátum zverejnenia 
02.07.2013 20132050 Z40778254 KONE, s.r.o.  31359884 Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava servis 2.Q 2013 Gr 999.97 02.07.2013 
02.07.2013 20132051 Miroslav Ušiak MEDIVENT  43482848 Lánska 934/23, 01701 Považská Bystrica servis zdravotníckej techniky Pat 1329.96 02.07.2013 
02.07.2013 20132052 4130219 TIMED s. r.o.  00602175 Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava potraviny 399.68 02.07.2013 
02.07.2013 20132053 4130194 Igor Caletka  32243065 Lipová 873/12, 02401 Kysucké Nové Mesto potraviny 4821.86 02.07.2013 
02.07.2013 20132054 4130195 Igor Caletka  32243065 Lipová 873/12, 02401 Kysucké Nové Mesto potraviny 1479.22 02.07.2013 
02.07.2013 20132055 S122500213 .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.  31318762 Na stanicu 561, 01009 Žilina zneškodnenie odpadu Vav 624.00 02.07.2013 
02.07.2013 20132056 S122500213 .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.  31318762 Na stanicu 561, 01009 Žilina zneškodnenie odpadu Vav 682.50 02.07.2013 
02.07.2013 20132057 2131016 SEIDL, s.r.o.  36430617 J. Sklenára 15, 01001 Žilina výrub stromov Pr 655.00 02.07.2013 
02.07.2013 20132058 Zmluva zo dňa 22.03.2013 Hvizdák Miroslav, Necpaly  44952112 Necpaly 236, 03812 Necpaly činnosť technika PO Ži 2100.00 02.07.2013 
02.07.2013 20132059 Zmluva zo dňa 22.03.2013 BOZiPo-SK, Martin  36735795 Budovateľov 1/4, 03601 Martin zabezpečenie činnosti RTS Ži 2400.00 02.07.2013 
02.07.2013 20132060 2130968 Dagmar Rovňanová NODAR  10950389 K.Kmeťku 3150/2, 01008 Žilina výroba pečiatok Jav 69.12 02.07.2013 
02.07.2013 20132061 Z2006130 CONA, s.r.o.  31662412 Hutnícka 22, 04001 Košice supervízia CONAPAT 6/2013 OMI 380.18 02.07.2013 
02.07.2013 20132062 Z355/2007 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  30796482 Žellová 2, 82924 Bratislava toxikologické vyšetrenia LPS 82.60 02.07.2013 
02.07.2013 201310855 1472538/2013 B.Braun Medical s.r.o.  31350780 Handlovská 19, 85101 Bratislava lieky 10364.21 02.07.2013 
02.07.2013 201310856 1472625/2013 BAX PHARMA, s.r.o.  35758481 Leškova 8, 81104 Bratislava lieky 7067.85 02.07.2013 
02.07.2013 201310857 1473755/2013 BAX PHARMA, s.r.o.  35758481 Leškova 8, 81104 Bratislava lieky 87.29 02.07.2013 
02.07.2013 201310858 1472620/2013 IMUNA PHARM, a.s.  36473685 Jarková 269/17, 08222 Šarišské Michaľany lieky 831.60 02.07.2013 
02.07.2013 201310859 1472620/2013 IMUNA PHARM, a.s.  36473685 Jarková 269/17, 08222 Šarišské Michaľany lieky 1066.34 02.07.2013 
02.07.2013 201310860 1476899/2013 Intravena s.r.o.  31717802 Levočská 9, 08001 Prešov lieky 261.86 02.07.2013 
02.07.2013 201310861 1476899/2013 Intravena s.r.o.  31717802 Levočská 9, 08001 Prešov lieky 1464.48 02.07.2013 

* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.