Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s/bez DPH *  Dátum zverejnenia 
02.07.2013 201310882 Z/557/2013 UNOMED spol. s r.o.  00612791 Zlatovská 2211, 91101 Trenčín ŠZM 3397.63 02.07.2013 
02.07.2013 201310883 ZL/332/2013 UNOMED spol. s r.o.  00612791 Zlatovská 2211, 91101 Trenčín ŠZM 1061.46 02.07.2013 
02.07.2013 201310884 N/265/2013 B.Braun Medical s.r.o.  31350780 Handlovská 19, 85101 Bratislava ZHM 4026.00 02.07.2013 
02.07.2013 201310885 N/269/2013 Synthes Slovakia s.r.o.  45460060 Prievozská 4, 82109 Bratislava ZHM 279.95 02.07.2013 
02.07.2013 201310886 ZL/300/2013 Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava ŠZM 942.05 02.07.2013 
02.07.2013 201310887 ZL/300/2013 Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava ŠZM 715.91 02.07.2013 
02.07.2013 201310888 3499-O-2013 PHARMA GROUP, a.s.  31320911 SNP 150, 90873 Veľké Leváre ZHM 896.00 02.07.2013 
02.07.2013 201310889 3080-O-2013 PHARMA GROUP, a.s.  31320911 SNP 150, 90873 Veľké Leváre ZHM 1570.00 02.07.2013 
02.07.2013 201310890 3609-O-2013 PHARMA GROUP, a.s.  31320911 SNP 150, 90873 Veľké Leváre ZHM 2049.87 02.07.2013 
02.07.2013 201310891 3606-O-2013 PHARMA GROUP, a.s.  31320911 SNP 150, 90873 Veľké Leváre ZHM 4099.74 02.07.2013 
02.07.2013 201310892 3689-O-2013 PHARMA GROUP, a.s.  31320911 SNP 150, 90873 Veľké Leváre ZHM 1570.00 02.07.2013 
02.07.2013 201310893 3688-O-2103 PHARMA GROUP, a.s.  31320911 SNP 150, 90873 Veľké Leváre ZHM 1570.00 02.07.2013 
02.07.2013 201310894 3686-O-2013 PHARMA GROUP, a.s.  31320911 SNP 150, 90873 Veľké Leváre ZHM 2103.87 02.07.2013 
02.07.2013 201310895 3685-O-2013 PHARMA GROUP, a.s.  31320911 SNP 150, 90873 Veľké Leváre ZHM 2103.87 02.07.2013 
02.07.2013 201310896 3788-O-2013 PHARMA GROUP, a.s.  31320911 SNP 150, 90873 Veľké Leváre ŠZM 227.04 02.07.2013 
02.07.2013 201310897 3687-O-2013 Johnson Johnson, s.r.o.  31345182 Karadžičova 12, 82108 Bratislava ŠZM 649.01 02.07.2013 
02.07.2013 201310898 3492-O-2013 B.Braun Medical s.r.o.  31350780 Handlovská 19, 85101 Bratislava ŠZM 363.96 02.07.2013 
02.07.2013 201310899 3610-O-2013 Synthes Slovakia s.r.o.  45460060 Prievozská 4, 82109 Bratislava ŠZM 395.37 02.07.2013 
02.07.2013 201310900 1207-O-2013 Synthes Slovakia s.r.o.  45460060 Prievozská 4, 82109 Bratislava ŠZM 346.50 02.07.2013 
02.07.2013 201310901 3793-O-2013 Synthes Slovakia s.r.o.  45460060 Prievozská 4, 82109 Bratislava ŠZM 469.26 02.07.2013 

* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.