Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s/bez DPH *  Dátum zverejnenia 
31.05.2023 20231883 2230048 Lekár, a.s. Bratislava  35947349 Dobšinského 12, 81105 Bratislava, SK LPS-odborný seminár KAIM 30.00 31.05.2023 
30.05.2023 20231873 2230904 GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.  43897452 M. R. Štefánika 1832, 02601 Dolný Kubín, SK materiál - hrnček Hu. 39.74 31.05.2023 
30.05.2023 20231874 1230028 ROVEX Trading s.r.o.  47535024 Hurbanova 3806/19, 03601 Martin, SK OI-materiál VT+licencia na 12 mes. 1117.54 31.05.2023 
30.05.2023 20231875 2230610 EMTE-Company, s.r.o.  35752530 Nová Rožňavská 135, 83104 Bratislava, SK materiál - zdravot. Na. 1590.00 31.05.2023 
30.05.2023 20231876 2222219 MEDIS Nitra, spol. s r.o.  36531774 Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK materiál zdravot. Na. 1684.51 31.05.2023 
30.05.2023 20231877 2230897 Ing.Martin Fuchsberger - ECOMED  11943254 Dlhá 191/44, 01009 Žilina, SK materiál zdravot. Na 1088.40 31.05.2023 
30.05.2023 20231878 2230949 COLORLAK SK, s.r.o.  36254487 Zvolenská cesta 37, 97405 Banská Bystrica, SK materiál čis. Mat. 934.48 31.05.2023 
30.05.2023 20231880 2230954 BKL elektro MT, s.r.o.  50605640 Ul. pri Turci 24, 03601 Martin, SK materiál - elektro Mat 904.45 31.05.2023 
30.05.2023 20231881 2230918 Carl Zeiss Slovakia, s. r. o.  46095969 Račianska 12481/77/A, 83102 Bratislava, SK údržba zdravotech. Šim. 2782.80 31.05.2023 
30.05.2023 20231882 2230863 ADVENT Plus s.r.o.  54534852 Royova 789, 02001 Púchov, SK prevoz zosnulého Doprava 397.80 31.05.2023 
30.05.2023 202311525 4736601 Medtronic Slovakia s.r.o.  46410759 Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK zhm 8804.00 31.05.2023 
30.05.2023 202311526 4751299 Cardioservice, s.r.o.  47393939 Plynárenská 1, 82109 Bratislava, SK šzm 13733.10 31.05.2023 
30.05.2023 202311527 4733399 LaparoTech Instruments s.r.o.  25622846 J. Truhláře 1431, 25002 Brandýs nad Labem, CZ zhm ČR 1584.03 31.05.2023 
30.05.2023 202311528 4726381 DAHLHAUSEN SK, s.r.o.  36313564 Juraja Kréna 361/13, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK šzm 96.60 31.05.2023 
30.05.2023 202311529 4756143 M E D I L A S  31332528 Malinová 2/A, 81104 Bratislava, SK zhm 4429.00 31.05.2023 
30.05.2023 202311530 4756141 A3ER, s. r. o.  44706944 Podhorská 75, 92101 Banka, SK zhm 1275.00 31.05.2023 
29.05.2023 20231852 2230876 INSET, spol. s r.o.  16191072 Sadská 603/10, 198 00 Praha, CZ materiál - papier do prístrojov Hu 441.30 31.05.2023 
29.05.2023 20231858 2230905 Chlormont s.r.o.  44590130 Pohranice 510, 95102 Pohranice, SK materiál - clorňan sodný Jes. 457.78 31.05.2023 
29.05.2023 20231859 4230078 INMEDIA, spol. s r.o.  36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK potraviny 1271.05 31.05.2023 
29.05.2023 20231860 4230078 INMEDIA, spol. s r.o.  36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK potraviny 25.18 31.05.2023 

* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.