Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ IČO Adresa Predmet Suma s/bez DPH *  Dátum zverejnenia 
15.03.2023 20230870 2221197 BDM group s.r.o.  47383232 Kuzmányho 7, 97401 Banská Bystrica, SK materiál - toalet. papier Bo. 2687.04 16.03.2023 
15.03.2023 20230871 2230482 Regionálny úrad verejného zdravotníctva  17335621 Ul. Kuzmányho č. 27, 03680 Martin, SK INV Vyjadrenie k PD - Psychiatria 100.00 16.03.2023 
15.03.2023 20230872 2230048 Lekár, a.s. Bratislava  35947349 Dobšinského 12, 81105 Bratislava, SK LPS-program vzdelávania 10.00 16.03.2023 
15.03.2023 20230873 pozvánka na kurz ISOHELP s. r. o.  50193830 Lazaretská 3/A, 81108 Bratislava, SK kurz Činnosť manaž.kvality v labor.praxi -Škorňová 304.00 16.03.2023 
15.03.2023 20230874 2230427 DOXX - Strav. lístky, Žilina  36391000 Murgašova 3, 01001 Žilina, SK stravné lístky OĽZ,pokladňa 5100.00 16.03.2023 
15.03.2023 20230875 2221119 OCULUS and CO,s.r.o. Bratislava  31342639 Hontianska 1, 82109 Bratislava, SK materiál - skúšobné skličko Na. 149.16 16.03.2023 
15.03.2023 20230876 2230137 MEDIS Nitra, spol. s r.o.  36531774 Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK materiál zdravot. Na. 556.50 16.03.2023 
15.03.2023 20230877  MEDIS Nitra, spol. s r.o.  36531774 Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK materiál zdravot. Na. -759.89 16.03.2023 
15.03.2023 20230878 2222074 RADIX MEDICAL spol. s r. o.  53718879 Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica, SK materiál - rúčka Na. 606.60 16.03.2023 
15.03.2023 20230879 2230290 ULTRAMED s.r.o.  36638404 Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK materiál zdravot. Na. 989.45 16.03.2023 
15.03.2023 20230880 2230202 Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o.  46378979 Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK materiál zdravot. Na. 2832.00 16.03.2023 
15.03.2023 20230881 2230326 TaJaMed s. r. o.  52631133 Slnečná 763/1, 90045 Malinovo, SK materiál zdravot. Na. 948.00 16.03.2023 
15.03.2023 20230882 zmluva STH-68/23-1,2 MEDIS Nitra, spol. s r.o.  36531774 Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK údržba zdravotech. Šim. 859.20 16.03.2023 
15.03.2023 20230883 2230203 Stanislav Francúz  41525531 D. Makovického 5149/20, 03601 Martin, SK montáž žalúzií Kol. 1335.00 16.03.2023 
15.03.2023 20230884 2230122 Schindler výťahy a eskalátory a.s.  31402828 Karadžičova 8, 82108 Bratislava, SK oprava výťahu Kol. 90.00 16.03.2023 
15.03.2023 20230885 2230423 Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.  00057380 Krajinská cesta 2929/9, 92101 Piešťany, SK INV Posúdenie PD - Psychiatria 252.00 16.03.2023 
15.03.2023 20230886 2230424 Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.  00057380 Krajinská cesta 2929/9, 92101 Piešťany, SK INV Posúdenie PD - Psychiatria 216.00 16.03.2023 
15.03.2023 202308706 4682483 UNIPHARMA  31625657 Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK lieky 98.27 16.03.2023 
15.03.2023 202308707 32775-r InterMedical Plus s.r.o.  50085999 Hodžova 11, 94901 Nitra, SK šzm 840.00 16.03.2023 
15.03.2023 202308708 32774-r InterMedical Plus s.r.o.  50085999 Hodžova 11, 94901 Nitra, SK šzm 406.00 16.03.2023 

* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.